Langue

A= Æ
B= ß
C= €
D= Đ
E= Ə É = Ě È = Ĕ
F= F
G= G
H= H
I= I
J= J
K= K
L= L
M= M
N= N
O= Œ
P= P
Q= Q
R= R
S= §
T= Þ
U= U
V= V
W= ₩
X= X
Y= ¥
Z= Z


Exemple :
Lə Kœlœzi§þæn ə§Þ unə grænđə næþiœn, un jœur əllə đəviənđræ læ prəmiĕrə pui§§æn€ə mi€rœmœnđiælə.
Le Kolozistan est une grande nation, un jour elle deviendra la première puissance micromondiale.